Programiści

  • ilosć zajęć: 12
  • wiek uczestników: 13+
  • kiedy: czwartek 17:30 - 19:00
  • wielkosc grupy: 8
Zajęcia dla młodzieży od 13 lat . Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny w 3 modułach po 12 zajęć. Pracujemy w programach: Python w Minecraft, Unity, tworzenie stron internetowych. Po wprowadzeniu do podstaw programowania zmiennych, operacji arytmetycznych, prostych typów danych oraz zapoznaniu się z wybranymi komendami funkcjonującymi w grze (sterowanie graczem, operacje na bloczkach itp.), uczniowie zapoznają się z dalszymi podstawami programowania. Będziemy pogłębiać wiedzę na temat obsługi Unity: wprowadzimy w podstawy programowania w języku C#, tworzenia animacji, przygotowania gry na różne platformy. Zajmiemy się tworzeniem stron internetowych. Skupimy się głównie na HTML oraz CSS. Zajęcia zakończy projekt, w ramach, którego uczniowie zapoznają się z aplikacją WiX pozwalającą tworzyć strony WWW za pomocą techniki "przeciągnij i upuść".
Zapraszamy na 1,5 godzinne zajęcia raz w tygodniu, 12 spotkań. Koszt: 800 zł/moduł (Opłaty uiszczamy z góry w 1 lub 2 ratach, po 400zł każda)