Koderzy Beginner (początkujący)

  • ilosć zajęć: 12
  • wiek uczestników: 10 - 12
  • kiedy: sobota 12:35 - 14:05
  • wielkosc grupy: 8
Zajęcia dla dzieci w wieku 10 – 12 lat, które zaczynają przygodę z kodowaniem. Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny w 3 modułach po 12 zajęć. Pracujemy w programach: Scratch, App Inventor, Gamefroot. Korzystając z wymienionych aplikacji wprowadzimy naszych uczniów w tajniki myślenia algorytmicznego, służącego do rozwiązywania postawionych przed nimi zadań. To wszystko w atmosferze zabawy! Koncentrujemy się na tworzeniu prostych gier i aplikacji, wykorzystując do tego tzw. programowanie blokowe - najbardziej przystępny sposób na zapoznanie się ze światem kodowania.
Zapraszamy na 1,5 godzinne zajęcia raz w tygodniu, 12 spotkań. Koszt: 700 zł/moduł (Opłaty uiszczamy z góry w 1 lub 2 ratach, po 350zł każda)