Koderzy Beginner

Koderzy Beginner

  • ilość zajęć: 10
  • wiek uczestników: 10 – 11 lat
  • kiedy: wtorek 17:30 – 19:00, piątek 17:30 - 19:00
  • wielkość grupy: 5 – 10 osób

Zajęcia dla dzieci w wieku 10 – 11 lat. Podzielone są na moduły wprowadzające różne języki programowania od blokowego po tekstowe. Pracujemy w programach: Scratch/Unity Playground, CatRobat/App Inventor,Roblox . Korzystając z wymienionych aplikacji wprowadzimy naszych uczniów w tajniki myślenia algorytmicznego, służącego do rozwiązywania postawionych przed nimi zadań. Zadania zostały opracowane z myślą o młodych adeptach programowania tak, aby wprowadzić ich w świat kodowania bez konieczności dokładnego zgłębiania jakiegokolwiek języka programowania Jest to celowy zabieg mający pomóc uczniom stopniowo wchodzić w coraz bardziej skomplikowane zagadnienia bez obciążania ich zawiłościami składni. Dodatkowym atutem zajęć jest duża ilość angielskiego słownictwa. Pierwsza część zajęć skupia się na odświeżeniu wiadomości związanych z programowaniem w Scratch, a także na budowie gier o większej złożoności. Będziemy koncentrować się na tworzeniu gier i aplikacji, wykorzystując do tego, nie tylko komputer, ale również telefon komórkowy lub tablet. . Poznamy środowisko Roblox Studio, podstawy języka Lua, stworzymy pierwsze skrypty.


Kurs prowadzony jest przez cały rok szkolny podzielony na 3 moduły po 10 zajęć.

Zapraszamy na 90 minutowe zajęcia raz w tygodniu, 10 spotkań.

Koszt: 660 zł/moduł
(Opłaty uiszczamy z góry w 1 lub 2 ratach, po 330 zł każda)

 

Galeria - Zobacz jak wyglądają nasze kursy
Biuro:

Galeria Gawra, lok.29. I p.
ul. Warszawska 58C
02-496 Warszawa