Koderzy Beginner

Koderzy Beginner

  • ilość zajęć: 12
  • wiek uczestników: 10 – 12 lat
  • kiedy: wtorek 17:30 – 19:00, sobota 11:00 – 12:30, piątek 17:30 - 19:00
  • wielkość grupy: 5 – 10 osób

Zajęcia dla dzieci w wieku 10 – 12 lat z wykorzystaniem programowania blokowego – najbardziej przystępnego sposobu na zapoznanie się ze światem kodowania.
Pracujemy w programach: Scratch, App Inventor, CatRobat, TinkerCad. Korzystając z wymienionych aplikacji wprowadzimy naszych uczniów w tajniki myślenia algorytmicznego, służącego do rozwiązywania postawionych przed nimi zadań. To wszystko w atmosferze zabawy! Koncentrujemy się na tworzeniu prostych gier i aplikacji, tworząc własne gry, animacje, interaktywne teledyski bezpośrednio na telefonie lub tablecie. Dzięki aplikacji Tinkercad poznamy tajniki projektowania 3D.

Kurs prowadzony jest przez cały rok szkolny podzielony na 3 moduły po 12 zajęć.

Zapraszamy na 90 minutowe zajęcia raz w tygodniu, 12 spotkań.

Koszt: 720 zł/moduł
(Opłaty uiszczamy z góry w 1 lub 2 ratach, po 360zł każda)

Galeria - Zobacz jak wyglądają nasze kursy
Biuro:

Galeria Gawra, lok.29. I p.
ul. Warszawska 58C
02-496 Warszawa