Koderzy

Koderzy

  • ilość zajęć: 10 / Moduł
  • wiek uczestników: 10 – 11 lat
  • kiedy: piątek 17:30 - 19:00
  • wielkość grupy: 5 – 10 osób

 

Zajęcia dla dzieci w wieku 10 – 11 lat, w trakcie zajęć wprowadzimy naszych uczniów w tajniki myślenia algorytmicznego, służącego do rozwiązywania postawionych przed nimi zadań. Zadania zostały opracowane z myślą o młodych adeptach programowania tak, aby wprowadzić ich w świat kodowania bez konieczności dokładnego zgłębiania jakiegokolwiek języka programowania. Jest to celowy zabieg mający pomóc uczniom stopniowo wchodzić w coraz bardziej skomplikowane zagadnienia bez obciążania ich zawiłościami składni. Dodatkowym atutem zajęć jest duża ilość angielskiego słownictwa.

Kurs prowadzony jest przez cały rok szkolny, podzielony na 3 moduły wprowadzające różne języki programowania od blokowego po tekstowe, moduł składa się z 10 zajęć.

 

I Moduł, start 15.09.2020 i 18.09.2020


Roblox Studio – program do tworzenia i edytowania edukacyjnej gry internetowej Roblox, który umożliwia tworzenie map i symulacji. Podczas zajęć nauczymy dzieci:
• czym jest programowanie w środowisku Roblox Studio
• podstaw języka programowania Lua
• budowania własnych światów
• modelowania 3D
• efektów specjalnych w tworzonych grach
• procesu tworzenia gry
• jak tworzone rozgrywki publikować i udostępniać w świecie Roblox

 

II Moduł, start 24.11. 2020 i 27.11.2020


PixBlocks – narzędzie do nauki programowania blokowego oraz tekstowego Python, stworzone przez polskiego wykładowcę, programistę i popularyzatora nauki. W trakcie zajęć uczymy:
• programowania z użyciem łatwego do zrozumienia języka blokowego
• czym są pętle i instrukcje warunkowe
• rysowania wzorów na ekranie komputera przy pomocy programu
• prostych komend i podstaw programowania w Python
• jak stworzyć własną grę platformową
• umiejętności programistycznych wykraczających poza zakres szkolnego programu nauczania

 

III Moduł, start 19.02.2021


Unity 2D i 3D

Chcesz zbudować w pełni grywalną grę bez konieczności pisania kodu?

Pokażemy Ci jak to zrobić z Unity 2D i 3D! Unity zawiera piękną grafikę, łatwe narzędzia do projektowania i dużą swobodę w projektowaniu poziomów gry.

Celem kursu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej, przygodowej gry akcji.

Podczas zajęć nauczymy:

• Tworzyć interesujące środowiska korzystając z zasobów zawartych w zestawie 2D i 3D
• Pokażemy jak animować głównego bohatera naszej gry
• Dodamy ruchome platformy, drzwi, klucze, zamki i inne elementy niezbędne do stworzenia angażującej gry
• Dodamy zagrożenia i przeszkody dla gracza oraz wrogów, z którymi gracz będzie wchodził w interakcję

 

 

Zapraszamy na 90 minutowe zajęcia raz w tygodniu, 10 spotkań
Koszt: 700 zł/moduł
(Opłaty regulujemy z góry w 1 lub 2 ratach, po 350 zł każda)

 

Kurs prowadzony online LIVE, uczniowie spotykają się z instruktorem na żywo.
Uczniowie pracują w małych max 10 osobowych grupach, są w stałym kontakcie z prowadzącym, mają możliwość współdzielenia ekranu oraz zadawania pytań.
Aby wziąć udział w kursie potrzebujesz:
• dostępu do komputera, na którym uruchomisz program
• mikrofon, słuchawki lub głośnik
• stabilne połączenie z Internetem

Zapewniamy wsparcie techniczne przed zajęciami oraz dostęp do niezbędnego oprogramowania.

Galeria - Zobacz jak wyglądają nasze kursy
Biuro:

Galeria Gawra, lok.29. I p.
ul. Warszawska 58C
02-496 Warszawa