Programiści Beginner

Programiści Beginner

  • ilość zajęć: 12
  • wiek uczestników: 13+
  • kiedy: piątek 17:30 - 19:00 i piątek 19:05 – 20:35
  • wielkość grupy: 8 – 10 osób

Zajęcia dla młodzieży od 13 lat zainteresowanej poszerzeniem wiedzy z programowania. Pracujemy w programach: Python w Minecraft, Roblox, WiX - tworzenie stron internetowych, CSS, Java Script. Po wprowadzeniu do podstaw programowania zmiennych, operacji arytmetycznych, prostych typów danych oraz zapoznaniu się z wybranymi komendami funkcjonującymi w grze (sterowanie graczem, operacje na bloczkach itp.), uczniowie zapoznają się z dalszymi podstawami programowania, wprowadzimy w podstawy programowania w języku Java Script. Zajmiemy się tworzeniem stron internetowych. Skupimy się głównie na HTML oraz CSS. Zajęcia zakończy projekt, w ramach, którego uczniowie zapoznają się z aplikacją WiX pozwalającą tworzyć strony WWW za pomocą techniki "przeciągnij i upuść".

Kurs prowadzony jest przez cały rok szkolny podzielony na 3 moduły po 12 zajęć.

Zapraszamy na 90 minutowe zajęcia raz w tygodniu, 12 spotkań.

Koszt: 800 zł/moduł
(Opłaty uiszczamy z góry w 1 lub 2 ratach, po 400zł każda)

Galeria - Zobacz jak wyglądają nasze kursy
Biuro:

Galeria Gawra, lok.29. I p.
ul. Warszawska 58C
02-496 Warszawa